Day 9: 29.09.2007

Μείνανε μόνο δυο μέρες μέχρι να τελειώσει το project. Η κούραση έχει αρχίσει και φαίνεται σε όλους μας. Η μέρα ξεκινάει στις 07:00 με μεταφορά και φόρτωμα του εξοπλισμού στο σκάφος. Οι καταδύσεις τελειώνουν περίπου στις 15:00 και ακολουθεί προετοιμασία του εξοπλισμού και των μιγμάτων. Η διαδικασία αυτή γίνεται στο Ναυτικό Όμιλο Μήλου και διαρκεί μέχρι τις 21:00 – 22:00. Το βράδυ τελειώνει με συζήτηση και τον σχεδιασμό των καταδύσεων της επόμενης μέρας. Φυσικά μέσα στις προτεραιότητές μας ανήκει και η ενημέρωση , του ΤΗΘΥΣ.

D09_06 Η μίξη των αερίων συνεχίστηκε μεχρι αργά το βράδυ / Mixing gases until late at night

Μετά από πληροφορίες που συλλέξαμε από τους ντόπιους και την καταχώρηση στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1630/18.10.1948 του Λιμεναρχείου Μήλου, ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτηγού ατμόπλοιου ‘Πόπη Σιγάλα’ έχει ανελκυστεί και ότι ελάχιστα υπολείμματα παραμένουν στον βυθό, αποφασίσαμε να μην καταδυθούμε σε αυτό και να επισκεφθούμε σήμερα για μια ακόμη φορά το ναυάγιο του ‘Σίφνος’ το οποίο λόγω του βάθους στο οποίο βρίσκεται, είναι αυτό που απαιτεί την μεγαλύτερη προσπάθεια και τον περισσότερο χρόνο.

D09_01 Η πλώρη του ‘Σίφνος’ / ‘Sifnos’ - the bow

Το μεγάλο πλεονέκτημα των ψηφιακών μηχανών έλαμψε σήμερα: σε μια μόνο κατάδυση τραβήχτηκαν 176 φωτογραφίες προκειμένου να φτιαχτεί ένα φωτομωσαϊκό του ΣΙΦΝΟΣ. Αυτός ήταν και ο σκοπός της μιας από τις δυο καταδύσεις της σημερινής μέρας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από δυο ζευγάρια. Το πρώτο ανέλαβε την φωτογραφική αποτύπωση του ναυαγίου και το άλλο ζευγάρι ανέλαβε να ερευνήσει την περιοχή της πλώρης. Εκεί το πλοίο είναι σπασμένο. Το κατάστρωμα της πλώρης και τα πρώτα μέτρα του κυρίως καταστρώματος έχουν υποχωρήσει και βρίσκονται μέσα στο πρωραίο αμπάρι. Το σκάφος έχει μια περίεργη κλίση. Ενώ επικάθεται σε όρθια θέση, η πλώρη (με τις δυο άγκυρες στη θέση τους) κοιτάει προς την επιφάνεια.

D09_02 Η δεξιά άγκυρα του ΄Σίφνος’ / ‘Sifnos’ - the starboard anchor

Το προφίλ μας ήταν και πάλι 75 μέτρα / 25 λεπτά. Εκμεταλλευόμενοι τον επιπλέον αυτό χρόνο ξεκινήσαμε το φωτομωσαϊκό αποτυπώνοντας το ναυάγιο όπως βρίσκεται σήμερα στον βυθό.

D09_03 Δοκιμάζοντας τα πειραματικά dive computer ‘Explorer’ της HydroSpace Engineering - 1 / Testing the experimental HS Explorer dive computers - 1

With just two days remaining until the project completion, fatigue is beginning to show on everyone. Our day begins at 07:00 by transporting and loading the heavy gear on the boat. Dives end at around 15:00 and then we got to do the gas mixing and preparations for the following day. This is done at the Milos Yachting Club till 21:00 or even 22:00 at night. Our day ends with planning for the next day’s diving and preparing updates of our website.

We decided not to dive the S/S “Popi Sigala” since the Milos Port Authority and many locals have reported that most of the ship has been salvaged and nothing but debris remains underwater. Instead, we visited S/S “Sifnos” which due to the large depth, it requires a lot more time and effort to explore.

The supremacy of digital over film was confirmed today. During a single dive, 176 photos were taken in order to produce a composition of the entire wreck. This was the sole objective for one of the two dives on the day. The second pair took photos of the bow section where the ship is broken. The forecastle deck and parts of the main deck have collapsed and now lie inside the front hold. The bow (with the two anchors still in position) rests at an awkward position. While it sits upright, it points towards the surface.

D09_04 Το πρωραίο τμήμα του ‘Σίφνος’ / Scootering towards the bow of ‘Sifnos’

Our dive profile was 25 minutes at 75 meters. Taking advantage of this slightly increased bottom time we managed to gather enough photos in order to produce the composition of the wreck as it rests at the bottom of the sea.

D09_05 Δοκιμάζοντας τα πειραματικά dive computer ‘Explorer’ της HydroSpace Engineering - 2 / Testing the experimental HS Explorer dive computers - 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: